Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 2

Rehadapt 11.4312 Monty 3D Plus HD + Frame Clamp SGD Mount for Wheelchair

Rehadapt 11.4312 Monty 3D Plus HD + Frame Clamp SGD Mount for Wheelchair

This item is compatible with the EyeOn Elite

This SGD Mount comes with 2 parts: 

1. M3D wheelchair mount with the longest reach and the most stability.

  • Tube lengths 500 x 500 x 400 mm (20 x 20 x 16″).
  • UDS-DC and additional 300 mm (12″) tube included.
  • Max. load capacity: 6.0 kg (13.2 lbs). 

2. Frame Clamp

Technical Specs pdf

User Guide pdf

Giá thông thường $1,328.00 USD
Giá thông thường Giá bán $1,328.00 USD
Giảm giá Đã bán hết
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.
Xem toàn bộ chi tiết